top of page
  • geirtommyhoset4

Barna strømmer til Nedre Eiker Bibliotek

Oppdatert: 20. mar.Nedre Eiker Bibliotek ligger sentralt til i Mjøndalen sentrum. Da de tok kontakt med Lene Thorsen og Innsikteriet høsten 2018, var ønsket å fornye barnebibliotek tilbudet. I den forbindelse ble prosjektet «Løft blikket» opprettet, med det mål for øyet å utvikle barnearealet og -tilbudet i biblioteket til et mer attraktivt sted å komme for småbarn og foreldre. Biblioteket ønsket å trygge egne beslutninger ved å innhente innsikt om brukernes perspektiver, tanker, meninger og behov knyttet til en slik avdeling. Resultatet er over all forventning. Nedre Eiker Bibliotek har hatt en besøksøkning på 45% til sin nye barneavdeling. 


Gjennomførte fokusgrupper på biblioteket

Foreldre med barn i alderen 0-6 år fra nedslagsfeltet ble invitert. Både mødre og fedre og brukere samt ikke brukere av biblioteket i dag. Selve gruppene fant sted i bibliotekets lokaler. Det at gjennomføringen fant sted i lokalene, gjorde det også mulig å se på dagens løsninger, og lettere visualisere et fremtidig tilbud. Vi tok også ungdomsavdelingen i øyesyn, for å se hvordan avdelingene kunne harmonere sammen.


Funnene førte til tryggere og mer tilpassede valg

Biblioteksjefen Jørgen Hovde var tydelig fra starten av at de ønsket å involvere brukerne, fange opp hva som er de sterkeste driverne og som gir godfølelsen når de er på besøk. Samtidig være lydhør for de barrierene og mulige fordommene som knyttes til et besøk.


Vi fikk se perspektiver vi ikke hadde tenkt før, det lot oss tenke nye tanker, sier biblioteksjef Jørgen Hovde ved Nedre Eiker Bibliotek.


Vi fikk se perspektiver vi ikke hadde tenkt før, det lot oss tenke nye tanker. (Jørgen Hovde, Biblioteksjef)

Det er liten tvil om at mange har svært nostalgiske følelser knyttet til biblioteket, men også fordommer rundt regler som ikke er like enkle å forholde seg til med små barn. Biblioteket oppleves som en viktig læringsarena, et sted å vekke nysgjerrigheten til kunnskap. Samtidig er det en sosiale arena som må åpne for å treffe mangfoldet av foreldre og barn, og hvor det må være rom for å leke og å ha det gøy. Det er viktig at dette gjenspeiles i lokalene.


Mer konkret har det ført til at barna kan krabbe rundt, det gis rom for at de kan kjenne og ta på bøker selv i deres høyde, de har dukketeater der, steder å gjemme seg, steder å klatre, steder å sitte å se på/lese bøker. Det er også tatt høyde for at foreldrene kan være tilstede der og ta del i barnas lek og lesning. En kafe virker samlende i biblioteket for å nevne noe. Barna har fått «sin hule» men hvor det også er plass til foreldrene.


Innsikteriet og Lene Thorsen deltok i en paneldebatt med barnebibliotekar Inger Bergan Mortensen og bruker Mette Steen-Haugen i dagsseminaret om bibliotek og utvikling av tilbudet for barn. Seminaret var i regi av Nedre Eiker Bibliotek.


Involvering av brukerne gir gode ambassadører for biblioteket

Det å våge å gå gå i dialog med brukerne og lytte til dem, kan ofte virke litt skremmende, fordi man samtidig åpner for kritikk og negative tilbakemeldinger.

Samtidig ser vi at det å bli tatt på alvor, bli lyttet til og hørt i en slik prosess, gjør ofte noe med brukerne. Det fremmer følelser av delaktighet og involvering og fører ofte til en tettere relasjon mellom – i dette tilfellet her – brukerne og biblioteket.


Det å ha vært med på dette gir et slags eierforhold til biblioteket og barneavdelingen spesielt. Jeg er veldig stolt over biblioteket vi har og framsnakker det mye mer enn det jeg gjorde før jeg var med på dette. (Mette Steen-Haugen, bruker av Nedre Eiker Bibliotek)

—————————


Ønsker du å høre mer om hvordan vi i Innsikteriet jobber med kunde- og forbrukerinnsikt, ta kontakt med Lene (905 83 456/lene.thorsen@innsikteriet.no) eller Geir Tommy (920 14 293 /geir.tommy.hoset@innsikteriet.no)

Comments


bottom of page