top of page
  • geirtommyhoset4

En røverhistorie fra Trondheim

Oppdatert: 19. mar.Den kulturelle Skolesekken (DKS) på skolens digitale plattformer

Kulturtanken er et statlig forvaltningsorgan som har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS), en unik ordning som har levert kunst og kultur til skoleelever i 20 år. Årlig produseres det over 3000 produksjoner som vises for omtrent 823 000 elever i året. Kunst- og kulturtilbudet fra DKS har stor relevans for skolens danning- og utdanningsoppdrag.


Nye veier med en prisbelønt kortfilm om utenforskap

Akkurat nå arbeider DKS med å tilgjengeliggjøre innhold og ressurser på ulike læringsplattformer som i dag benyttes av elever og lærere. Det ønsker de å gjøre på en måte som gjør at læringstilbudet fremstår mer synlig og fristende å ta i bruk. I den sammenheng har produsentene Jon Vatne og regissør Martin Walther laget kortfilmen «Togrøvere», en gripende historie fra Ranheim utenfor Trondheim. Den prisbelønte kortfilmen handler i hovedsak om utenforskap.

Digital tilgjengelighet via de ulike læringsplattformene som allerede brukes i skolen, er både demokratiserende og legger til rette for at tilbudet kan oppleves som relevant og mangfoldig, sier Bente Aasheim, Seniorrådgiver i avdeling for kunnskapsutvikling, kunst og skole i Kulturtanken

Innsikteriet hyret inn av Kulturtanken for evaluering av pilot

Kulturtankens flerhodede behov: I piloteringen ønsket DKS å undersøke hvilke muligheter og begrensninger som lå innenfor digital formidling av kunst- og kultur. Dette sett fra perspektivet til avsenderne: Kulturtanken, læringsplattformen og utøvere, samt mottakerne: lærere og elever. Ønsket output var å innhente mest mulig kunnskap, forståelse og innsikt for å heve kompetansen og optimalisere den digitale kunst- og kulturformidlingen.Test av pilot: For piloten var det laget to versjoner – en heldigital versjon hvor alt materialet var forhåndsinnspilt og en annen versjon hvor filmskaperne var med på videolink i sanntid. Sistnevnte gjorde at de kunne interagere med elevene. For formidlingen og interaksjonen med elevene ble læremiddelportalen Elevkanalen benyttet.


Evalueringen: Innsikteriet gjennomførte en to-delt undersøkelse: dybdeintervju med både elever og lærere fra Rosenborg skole i desember 2022. Pilottesten ble gjort på skolen. Det ble også utført en kvantitativ spørreundersøkelse med alle elevene som deltok i piloten.

Vi ønsker å takke Innsikteriet for et godt samarbeid. Vi opplevde god kommunikasjon gjennom hele prosessen. Innsikteriet hadde en profesjonell tilnærming til problemstillingen, og både gjennomføring og rapportering svarte til våre forventninger (Bente Aasheim, Seniorrådgiver i avdeling for kunnskapsutvikling, kunst og skole i Kulturtanken)

Les mer om piloten her:

———————————————–

Ønsker du å høre mer om hvordan vi i Innsikteriet jobber med kunde- og forbrukerinnsikt, ta kontakt med Geir Tommy Hoset (92014293/geir.tommy.hoset@innsikteriet.no) eller

8 visninger0 kommentarer

Yorumlar


bottom of page