top of page
  • geirtommyhoset4

Håndverksøl i tiden

Oppdatert: 25. mar.Håndverksøl er i tiden som aldri før. De popper opp over hele landet. Bryggeri- og drikkevareforeningen har i dag nær 100 medlemmer, de aller fleste er mindre gårds- og lokalbryggerier. Ett av bryggeriene som har markedet seg på østlandsområdet er Wettre Bryggeri. Geir Tommy Hoset og Lene Thorsen i Innsikteriet tok turen til Søndre Wettre gård i Asker og møtte Hans E. Wettre – en av de 3 grunnleggerne av bryggeriet.


Det å starte et bryggeri er ikke gjort over natta. Hans E. Wettre og partner Marius Hansen gikk svanger med ideen i flere år før de tok steget helt ut. For Hans var det viktig å få flere ben å stå på i forhold til gårdsdriften. – Dette var gylden mulighet til å kombinere både det å bruke egne råvarer og kunne ha arbeidsplassen på gården, forteller Hans.


Marius er den som har hatt størst forkjærlighet for å brygge øl mens Hans er glad i å drikke øl, gjerne det som har vært litt på sidelinjen av de tradisjonelle typene. Interessen og fascinasjonen for det særegne har Hans også tatt med seg inn i produksjonen av ølet til Wettre Bryggeri. – Jeg liker spesielt det å forske frem og finne nye sorter, sier han med et smil om munnen.


Eksklusiv distribusjon

Wettre Bryggeri er ikke et smalt nisjebryggeri for ølnerdene. De har søkt å nå ut til et bredt publikum i Asker og omegn. Samarbeidet med dagligvarekjedene har fungert bra, både i forhold til distribusjon og prisfastsettelse. – Kjedene spiller på lag, sier Hans E. Wettre og peker også på at butikkene opplever det som en fordel å kunne tilby lokalprodusert øl.


Spesielt spennende er samarbeide de har med enkelte lokale utsalgssteder, som ølutsalget Gulating i Sandvika med spesialutgaven «Kalvøya». Nylig lanserte de sin 13 ølvariant. «Trekanten» er en Vienna Lager som ble laget spesielt for Meny på Trekanten i Asker. Det å lage limited edition (for en begrenset periode) er en velkjent strategi mange bruker med stort hell – og er en glimrende mulighet for en liten aktør å konkurrere med de største aktørene. De har også sikret seg distribusjon med Kiwi og Coop Extra.


Uglesett bransje

Hans opplever at øl- og bryggeribransjen har tradisjonelt hatt en utfordring med profil og image. De siste 10 årene har øl blitt et mer stuerent produkt. Hans gir mye av æren for det til pionerene i det norske markert, som Nøgne Ø, Kinn, Ægir og Haandbryggeriet. Men, det betyr ikke at utfordringene med å etablere et lokalt bryggeri har vært ubetydelige.


– Den største utfordringen er helt klart byråkratiet, påpeker Hans. Selv når du tar tak kontakt med Mattilsynet for å spørre hva som skal til får å få et bryggeri oppe å stå, så er det ingen som kan svare deg. Du må på en måte lage denne veien selv. Det finnes ikke noe verktøy som kan hjelpe deg eller en mal for hva som trengs. Så det å sørge for å gjøre de riktige tingene til enhver tid er vanskelig og energikrevende.

– Den største utfordringen er helt klart byråkratiet. Selv når du tar tak kontakt med Mattilsynet er det ingen som kan svare deg (Hans E. Wettre i Wettre Bryggeri).

Eventyrlig vekst

Bryggeriet har hatt en eventyrlig vekst. Det tok 3 år før de var klar til å selge øl kommersielt. I 2015 hadde de en produksjon på 8.000 liter mens den i år blir nærmere 60.000 liter. Det realistiske målet for 2017 er rundt 70.000 liter. Hans E. Wettre peker på at den magiske grensen går ved 50.000 liter. Det er vanskelig å tjene penger hvis produksjonen er mindre enn det. Han understreker at man må våge å tenke stort nok i denne bransjen.

– Du våge å tenke stort nok i denne bransjen (Hans E. Wettre i Wettre Bryggeri).

– Vi har ikke noe plan å ta over verden. Vi ønsker å være et lokalt kvalitetsbryggeri og satser mer på kvalitet enn kvantitet. Vi ønsker å være så nær (markedet) at vi har direkte kontakt med de vi selger til.


Effektiv bruk av sosiale medier

Som ølprodusent er spillerommet begrenset i forhold til markedskommunikasjon. Sosiale medier som Facebook og Instagram er viktig for å minne folk på at de er der ute. – Det gir oss et lite spillerom, du kan promotere alt annet enn den ferdige varen, understreker Hans E. Wettre. Bryggeriet bruker også ølbloggere aktivt. De oppleves å ha et litt større spillerom og effekten på oppslag og omtale ser man umiddelbart i de sosiale mediene.

– Vi legger ut bare gladsaker. Det er lite furting. Videoer ser vi fungerer veldig bra, påpeker Hans E. Wettre.


Ambisjonene

Wettre Bryggeri håper på fortsatt vekst. Samtidig ønsker de ikke å bli for store. – At vi har 100% kapasitet av det vi vil selv og at vi begynner å få en anerkjennelse for arbeidet vårt, sier Hans om målet for 2017.


18 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page