top of page
  • geirtommyhoset4

Måling av følelser og raskere prosesser for kvalitative undersøkelser

Insight Innovation Exchange (IIeX) tar pulsen på det siste som skjer innen markedsundersøkelser. Vi var tilstede i februar sammen med nærmere 600 likesinnede over to dager – denne gang i  Amsterdam – for å ta pulsen på hva som rører seg i bransjen. 

Fokuset for konferansen er å videreformidle siste nytt innen teknologi, innovasjon og selvsagt tilrettelegge for samarbeid og nettverksbygging. Som alltid på slike konferanser er det nok av oppstartsbedrifter og nye aktører som har et sterkt behov for å selge deg sine nye ideer. De største sponsorene synes å ha gratis klippekort og adgang til scenen for sine «salgspitcher». Kvalitetsforskjellene er derfor store blant de ulike presentasjonene, det gjelder å finne de riktige innleggene. 

Vi har valgt å dele de vi føler byr mest på seg selv, de som gir eksempler fra virkeligheten og til våre kunders hverdag. Måling av følelser og raskere prosesser med kvalitative undersøkelser er sentrale stikkord her. Her er noen trender og tendenser vi ser fra IIeX:

Måle følelser

Nå skjer det ting når det gjelder måling av emosjonell respons. Ikke noe revolusjonerende, vi har hørt det før, forskjellen er at nå er det ikke lenger noe spennende og uprøvd. Nå vises det til konkrete eksempler og satsninger i bransjen på teknologien. Og det beste av alt – til en pris som er hyggelig å presentere kundene våre.

Kjente teknologiske hjelpemidler for kartlegging av emosjoner er både eyetracking (viser hvor du fester blikket når du ser en butikkhylle, annonse eller film) og neuro science/emosjonelle målinger (EEG light hvor man fester elektroder ulike steder på kroppen som hode og ansikt der utslaget er merkbart). Dette er løsninger som gir rom for å måle det ubevisste, følelser og adferd, det som ikke lar seg uttrykke i ord og ikke lar seg fange i kvantitative skjemaer.

En av de som bruker det bevisst og som fanget vår interesse er det tyske firmaet September Strategie og Forschung.

Vi måler følelser rett og slett. Jeg er sikker på at følelser i fremtiden vil forbli den viktigste differingsfaktoren for de store merkene. Oliver Spitzer, September Strategie and Forschung

Basert på mange års forskning, identifiserer September følelser i form av 7 nøkkel indikatorer/følelser (KPI): Tillit, sympati, tiltrekning, nærhet, relevans, skepsis og stress. Ved hjelp av sensorer på ulike strategiske steder på kroppen, fanges disse følelsene opp i et mønster basert på 15 års erfaring. Det kan være respondentenes oppfatning av en reklamefilm, en annonse, en nettside eller deres opplevelse av en kjent merkevare. Rett etterpå gjennomføres et dybdeintervju hvor funnene gås gjennom med forbrukeren. Det er denne kombinasjonen som hjelper med å kartlegge årsakene til hvorfor de reagerer som de gjør. Resultatene underbygger i sterkere grad hva folk egentlig mener og føler. For kunden sin del – man får innsikt som sier noe om hva det er som vekker/svekker følelsen av tillit, hvor gapet er mellom hva de sier og hva de faktisk føler. Og ikke minst hvordan nå en ønsket følelse.


REV up your qual

Undersøkelser forteller at mange kunder ønsker seg raskere prosesser for innhenting av kvalitativ innsikt. Scoot Insights har gjort raskere prosesser til sitt varemerke og har skreddersydde løsninger som gir verdifull innsikt på en effektiv måte – uten at det går utover kvaliteten. På sine kvalitative prosjekter har de en ukes levering fra oppstart til rapportering.

Og der det er relevant å teste konsepter, emballasje og ikke minst kommunikasjon, kan prosessen være kortere. De sørger for at kunden er tilstede og de nødvendige beslutningstakerne. Gjerne også illustratører/de som står bak konseptene for å tilpasse/justere underveis. Minigrupper gjennomføres fra morgen til kveld, alltid med to moderatorer. Etter gruppene har de en rask workshop hvor konsepter endres/justeres for morgendagen. Dagen etter siste seanse er gjennomført kan de langt på vei konkludere. Rapporten leveres mindre enn 24 timer etter at siste seanse er gjennomført.

Viktige elementer i en slik prosess er en tett og god relasjon med kunden. I tillegg har de to moderatorer som jobber sammen på prosjektet.

Hele vår virksomhet er basert på effektiv og raske leveringer uten at det går utover kvaliteten. Janet Standen, Scoot Insights

Krydder til grunnstammen

Selve grunnfjellet i kvalitative metoder er våre fokusgrupper. Gjennomført i nøytrale lokaler uten den helt store tilretteleggelsen får de kreative sidene våre til å komme frem.

Etter en lengre prat med Chris Baréz-Brown fra Upping Your Elvis får man lyst til å reise hjem å gjennomføre den neste fokusgruppen i Frognerparken en deilig vårdag eller ta respondentene med seg på en hytte i marka. Chris Baréz-Brown snakker om viktigheten av å tilrettelegge for den gode samtalen. Nå kjenner vi til en rekke av teknikkene fra før når det gjelder å få deltakerne til å slappe av og hvordan få de til å tenke litt utenfor boksen. Det han understreker er viktigheten av å skape en avslappet atmosfære og sørge for god energi i gruppen fra starten av. De skal være foroverlent og «pån». I tillegg er det viktig å fortelle hva vi er på jakt etter, hva vi ønsker å få ut av samtalen. Og her kan man gjerne være mer konkret. Hvilken adferd er det «innafor» å ha, fremelske det å være litt vågal og si høyt hva man tenker. Det er også viktig å opprettholde energien. «Long lasting energi» oppnås ikke uten stadig påfyll av energi. Kall det gjerne litt belønning for smart tenkning. Det koster å lytte til følelsene. Her fikk vi  mange konkrete teknikker å bruke – i tillegg til ren føde og sjokolade!

De beste innovatørene jeg kjenner sier: «Det er noe i dette jeg vet ikke hva det er, men det er er bra, jeg føler det.» Følger du den intuisjonen er sjansen stor for at det kommer til å bli noe. Det er min erfaring. Chris Baréz-Brown, Upping Your Elvis.

Flue på veggen

Det å være tilstede, iaktta og «spane» der hvor adferden og beslutningene tas er vesentlig med kvalitativ innsikt. Det gjøres i dag enten det er i butikken, hjemme på kjøkkenet, idet de booker reise, ser på/vurderer en tv-serie,  eller mens de handler med barna på slep. Vi er der med de og spør og graver og ikke minst observerer.

I dag kan forbrukerne langt på vei hjelpe oss med det. Med mobilen som et viktig verktøy og ikke minst kjennskapen enkelte målgrupper har til å lage enkle videosnutter selv, gir det oss en unik tilgang til forbrukerinnsikt som før var både kostbart og vanskelig å få til i praksis. Det handler om å gjøre forbrukeren og målgruppen levende, komme tett på og øke egen innsikt gjennom semi-etnografiske metoder. Innsikteriet jobber med det i dag og trenden er sterkt voksende. Mange gode plattformer er tilgjengelige.

Den digitale kundereisen blir enklere å forstå med Big data

Big data er et buzz ord som ofte dukket opp. Kort fortalt er «stordata” de digitale sporene vi etterlater oss, både på og utenfor nettet, hver gang vi foretar oss noe. HVER GANG. Dvs. hver gang vi bruker et betalingskort, hver gang vi søker på nettet, hver bevegelse vi foretar oss med mobilen i lomma. Hver gang vi trykker på «liker» på Facebook. Alt blir lagret. Særlig «liker»-klikkene våre. Lenge har det vær uklart hva disse opplysningene kan brukes til. Ja utover det åpenbare av at vi blir vist reklame for blodtrykksmedisiner dersom vi søker etter «høyt blodtrykk» på Google.

Sett i lys av det amerikanske valget i november og Brexit-valgkampen ble det ganske klart at potensialet kan være mye større enn som så. Firmaet bak begge disse strategiene var stordata-firmaet Cambridge Analytica.

Sett med kvalitative øyne foreligger det et hav av informasjon som lett kan feiltolkes og misforstås. Et stort potensiale ligger derfor i grensesnittet mellom big data og kvalitativ innsikt. Ikke minst med tanke på den individuelle kundereisen som i dag ved hjelp av big data kan analyseres ned det minste nivå. Her vil vi se mye spennende i fremtiden.

Har vi klart å vekke noe av din nysgjerrighet ta gjerne kontakt så tar vi en prat rundt våre metoder og løsninger på dette!

0 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page