top of page
  • geirtommyhoset4

Onlinegrupper – mer relevant enn noen gang

Oppdatert: 19. mar.I Innsikteriet har vi hele tiden hatt online-løsninger i vår verktøykasse, men benyttet det langt mer sporadisk enn de klassiske metodetilnærmingene. Situasjonen vi er i har endret dette over natta – og gjort de elektroniske plattformene langt mer aktuelle og relevante. Her er våre erfaringer og betrakninger i forhold til å gjennomføre online innsikt.


Fordeler med onlinegrupper

For en online gruppe opplever vi i Innsikteriet at den idelle sammensetningen er mellom 3 til 6 deltagere. De kan ha en varighet på mellom 90 og 120 minutter, men man må beregne litt mer tid innledningsvis for å kontrollere at teknikken (lyd og bilde) fungerer for alle involverte (både moderator, deltagere og observatører). De fleste plattformene har utvidet funksjonalitet i forhold til å vise stimuli (skjermdeling), individuelle besvarelser (chat) og styring og kontroll over deltagerne. Fordelene er:

  1. Færre geografiske begrensninger (kan bruke deltagere fra hele landet).

  2. Makelig og tidseffektivt for deltagerne da de slipper å reise til et sentralt testsenter/møterom.

  3. Det faktum at deltagerne kan se hverandre åpner for større delaktighet enn via en telefonkonferanse.

  4. For enkelte prosjekter kan det være lettere å få tak i en vanskelig tilgjengelig målgruppe.

  5. Online fokusgrupper kan ha en lavere kostnad enn tradisjonelle, fysiske gruppesamtaler. Kostnaden er avhengig av plattform som benyttes og antall deltagere.


Utfordringer med onlinegrupper

Online grupper kan i noen tilfeller være enkle og raske å få på lufta. De gir oss også et større univers i forhold til deltagere da vi i mindre grad er avhengig av å holde oss innenfor et begrenset geografisk område. Innsikteriets erfaring tilsier at det er et par forhold man bør være klar over.

  1. I fysiske gruppesamtaler er det lettere for en erfaren moderator å stimulere til dynamikk og interaksjon deltagerne seg i mellom. For online grupper er dette vanskeligere. Ikke umulig, men redusert i forhold til tradisjonelle gruppesamtaler.

  2. Teknologi vil alltid være et element man må ta høyde for. Selv om løsningene har blitt enklere og mer driftssikre, er det ikke alltid de fungerer som planlagt.

  3. Online fokusgrupper evner i noe mindre grad å fange detaljene og nyansene ved at flere er samlet i et felles rom. Kroppsspråk og mulighetene for å lese hverandre blir noe mindre.

—————————


Ønsker du å høre mer om hvordan vi i Innsikteriet jobber med kunde- og forbrukerinnsikt, ta kontakt med Lene (905 83 456/lene.thorsen@innsikteriet.no) eller Geir Tommy (920 14 293 /geir.tommy.hoset@innsikteriet.no)

1 visninger0 kommentarer

Commentaires


bottom of page