top of page
  • geirtommyhoset4

Ordskyer: Mer enn hva det engang var

Oppdatert: 20. mar.Ikke trodde vi at det fantes så mange ulike verktøy for å lage ordskyer. Men, det gjør det.  Disse skyene har de senere årene blitt et nyttig og enkelt verktøy for å illustrere og visualisere holdninger, synspunkter og reaksjoner. I Innsikteriet bruker vi ordskyer som ett av virkemidlene for å formidle spontane assosiasjoner. Det er vanlig å bruke både farger og fontstørrelse for å illustrere ulik respons og frekvens. Her deler vi noen av våre favoritter.


Ordskyer fra WordArt


WordArt er kanskje det beste og mest anvendelige ordsky verktøyet på markedet. Den er enkel å bruke og gir deg mange valgmuligheter. Og, ordskyene er estetisk pene. WordArt tar betalt for nedlastninger i HD kvalitet. Gratisversjonen fungerer imidlertid godt hvis de skal brukes i en PowerPoint presentasjon. WordArt scorer bra på de aller fleste parameterne:

  1. Enkelt brukergrensesnitt

  2. Raskt å legge til tekst/ord. Du kan skrive de inn manuelt eller importere de som en liste

  3. Automatisk telling av identiske ord

  4. Stort utvalg av fonter, stiler, farger og layout. Du kan individuelt velge både font og farge for enkelte utvalgte ord.

  5. Mulighet for enkelt å plassere ordskyen ulike figurer og former. Du har også mulighet for å laste opp og bruke dine egne former og illustrasjoner.


Ordsky fra Wordle


Wordle er en gammel traver som er mye brukt. Det har vært noen problemer knyttet til den de senere årene, da primært i forhold til Java. Web versjonen anbefales derfor ikke. Men utvikleren har laget desktop programmer for både Windows og Mac brukere. Den er enkel, rask og ukomplisert å bruke. Ordskyene er pene. Er man ikke fornøyd kan man prøve lykken med et trykk på «randomize» knappen. Utvalget med fonter, farger og layout er bra – men valgmulighetene og den individuelle tilpasningen er noe begrensende. For å sette sammen korte setninger må man bruke ~ tegnet hvis man ønsker at ordene skal stå sammen (som f.eks. god~smak). Wordle er et gratis program.


Ordsky fra Word It Out


Er det verktøyet som kommer nærmest WordArt. Den er lett å bruke med en tydelig navigeringsmeny på venstre side. Verktøyet gir muligheter for visse individuelle tilpasninger på fonter, farger og layout. Og, du har mulighet for å legge til emoji. I likhet med Wordle må man bruke ~ tegnet hvis man ønsker at ordene skal stå sammen. Løsningen er imidlertid tungvindt i forhold til å lagre selve ordskyen du lager.


Ordskyer fra WordCloud


WordClouds er ikke like intuitiv å bruke som WordArt og Wordle. Den krever litt mer av brukeren for å få et godt og tilfredsstillende resultat. WordClouds scorer bra på de fleste parameterne: raskt å legge til ord, automatisk telling av ord, stort utvalg av fonter, stiler, farger og layout samt mulighet for å tilpasse ordskyen ulike figurer. En utfordring med WordClouds er at den ikke alltid viser alle ordene du har lagt inn, som da i noen tilfeller vil kreve manuell tilpasning. WordClouds blir noe mer tidkrevende å bruke. Men, den er gratis å bruke.


Andre ordsky verktøy som ikke når helt opp:

Er rask og ukomplisert å bruke. Men blir for enkel og gir ikke nok fleksibilitet. Den fremstår som uferdig. Det gjelder på alle parameterne: fonter, farger, layout og stiler. Ordskyen håndterer kun enkeltord (god smak blir altså behandlet som 2 separate ord). Davis har en matematisk tilnærming som også gjenspeiler seg i terminologien han bruker. Jeg er usikker på hva en archimedean spiral er.


Er en løsning som også faller gjennom. Brukeren har liten kontroll på det visuelle resultatet. Det gjelder alle parametere: fonter, farger, layout og stiler. Den er statisk og her må du godta det du får.

—————————

Ønsker du å høre mer om hvordan vi i Innsikteriet jobber med kunde- og forbrukerinnsikt, ta kontakt med Lene (905 83 456/lene.thorsen@innsikteriet.no) eller Geir Tommy (920 14 293 /geir.tommy.hoset@innsikteriet.no)

1 visninger0 kommentarer

Comentários


bottom of page