top of page
  • geirtommyhoset4

Startskuddet for ny ungdomsavdeling for Drammensbiblioteket

Oppdatert: 19. mar.Drammensbiblioteket ligger ærverdig og sentralt ved Drammenselva og er «samboer» med universitetet i Sørøst-Norge – campus Drammen. Biblioteket åpnet for publikum i 2007 og har siden vært åpne for endringer og tilpasninger i tilbud og interiør for å fremstå som et appellerende sted for innbyggerne.


Problemstilling

Da Drammensbiblioteket tok kontakt med Innsikteriet var ønsket å nå en bestemt målgruppe i mye større grad, nemlig de unge i alderen 13-19 år. Før arbeidet med en ny ungdomsavdeling skal planlegges og igangsettes, var det viktig for dem å få et godt kunnskapsgrunnlag. Vårt mandat var å bistå med innsikt for å trygge at man treffer rett på hoppkanten ved å sikre grundige tilbakemeldinger fra ungdommene selv!


For oss har det vært viktig å danne oss et bilde av hva som kjennetegner hverdagen til ungdommene generelt. Hva er det som opptar dem, hvem og hvor er det de bruker tiden på i dag. Hvordan ses og oppleves biblioteket i forhold til andre arenaer. Det var viktig for oss å forstå når biblioteket brukes og hvorfor det er fint å være der. Eventuelt hva det er som holder de tilbake og gjør de mer skeptiske. Blant de som ikke bruker biblioteket i dag har det vært viktig å forstå hvorfor biblioteket velges bort eller ikke befinner seg på radaren.

Lene i Innsikteriet hjalp oss å snakke med ungdommen. Hun jobbet seg innover mot problemstillingene som vi i biblioteket var opptatt av: Hva biblioteket kan tilby de som bruker biblioteket fra før av og de som kunne blitt bruker av biblioteket. (Avdelingsleder Anne Solbjør Kaslegard)

En del av innsiktsbehovet var å avdekke ungdommenes forventninger og ønsker til en ny avdeling rettet mot dem. Dersom de fikk være med å bestemme hva ville være viktig i ungdomsavdelingen og dette miljøet for å trives. Ungdommene jobbet selv i grupper hvor å komme opp med ideer, og mulige løsninger. De fikk også presentert konkrete løsninger fra andre steder for idemyldring.


De som jobber med prosjektet ved biblioteket var med i prosessen, via observasjon på stedet (digitalt). Det gjorde at de også fikk førstehåndsinformasjon og fikk høre ungdommenes direkte tilbakemeldinger. Dette ble selvsagt formidlet til ungdommene.


Metodisk tilnærming

Innsikteriet valgte å gjennomførte 4 workshops, to workshop med 15-16 åringer og to workshop med 17—19 åringer. Innen hver målgruppe valgte vi å splitte mellom brukere av biblioteket i dag og de som vurderer og eller kan være brukere i fremtiden. Workshopene ble gjennomført i bibliotekets lokaler, med mulighet for en «befaring» i lokalene der den nye ungdomsavdelingen skal være. Samtlige grupper hadde en miks av kjønn. De fikk også en hjemmeoppgave de skulle sende inn til oss før de kom.

Vi fikk gode innspill på type soner de trenger, hvordan de ser for seg å bruke biblioteket og hva som gjør biblioteket et godt sted å være. (Avdelingsleder Anne Solbjør Kaslegard)


———————————————–

Ønsker du å høre mer om hvordan vi i Innsikteriet jobber med kunde- og forbrukerinnsikt, ta kontakt med Lene Thorsen (90583456/lene.thorsen@innsikteriet.no) eller

Comments


bottom of page