top of page
  • geirtommyhoset4

A til Å – En ny idé ser dagens lys!

Oppdatert: 20. mar.Et faktum: Det blir stadig flere nettbaserte løsninger og digitale læringsressurser i undervisningen. I dag har skolene tilgang til mer enn 70 leverandører og ulike læringsressurser. Oppstartsbedriften Hypatia Learning har laget en løsning med fokus på selve læringen og pedagogikken. Lene Thorsen og Innsikteriet har hatt gleden av å være en del av dette prosjektet det siste 1 1/2 året.


Hva går A-Å løsningen fra Hypatia Learning ut på?

Under de nye GDPR reglene for personvern er det strengere krav for hvordan digitale spor forvaltes og brukes. Hypatia Learning har derfor laget en infrastruktur som gjør at skoleeier kan få forvaltningsansvaret over all informasjon og data som elevene produserer. De mottar data fra alle plattformer på et sted. Det gir skolen mulighet til å bestemme hvilke tjenester som skal tilbys læreren, eleven og foreldrene i én løsning.


Hypatia Learning vil i tillegg lage en løsning hvor elevene kan evaluere sin egen innsats på skolen, noe som forhåpentligvis vil forenkle hverdagen til både elevene og lærerne. En slik ordning vil holde mer oversikt over den enkelte elevs progresjon og aktivitet. Målet er at lærerne får bedre oversikt og kan tilpasse læringen bedre den enkelte elev.

Vi skal inn i et helt nytt marked hvor læring og teknologi har gått mye på skoleadministrasjon og digitale ressurser. Få har hatt fokus på verdien, selve læringen og pedagogikken. Det ønsker vi å gjøre noe med. (Erlend Øverby i Hypatia Learning)

Innsikteriet tidlig inne som samarbeidspartner

Hypatia Learning er en start-up bedrift som i dag består av to ansatte, og som er en del av co-working fellesskapet Blender i Fredrikstad.


De startet opp for litt over 2 år siden og Innsikteriet har hatt gleden av å være en del av dette prosjektet det siste 1 1/2 år. Erlend Øverby, grunderer selv, har vært tydelig fra starten av at han ønsket bistand i innsiktsarbeidet, for å frigi tid til å gjøre det han kan best.


Det å ha hatt Innsikteriet med på reisen fra start har vært verdifullt. De kan det jeg ikke kan, sier Erlend Øverby i Hypatia Learning

Det å ha hatt Innsikteriet med på reisen fra start har vært verdifullt. De kan det jeg ikke kan. (Erlend Øverby i Hypatia Learning)

Hvor god er ideen? En trinnvis prosess

Et viktig mål tidlig i prosjektet, var å øke innsikten og oversikten over hvilken informasjon lærerne ønsket om elevens digitale adferd. Det å få en forståelse av hvordan lærerne så for seg en slik infrastruktur og løsning var viktig. I første faste ble det gjennomført to workshops for å kartlegge hva lærerne syntes om ideen, for å kunne dekke deres behov og bedre deres arbeidshverdag. Her etterstrebet vi deltakelse fra både barne- og ungdomsskoletrinnet og VGS. Vi snakket også med studenter på lærerhøyskolen, for å sikre oss synspunkter fra fremtidens lærere.


I fase 2 inviterte vi til ny workshop med de samme lærerne for å evaluere et tilpasset konsept, basert på funnene fra forrige runde. På den måten fikk vi gått mer i dybden og lærerne som deltok kjente på en involvering som virket positiv. I tillegg gjennomførte vi dybdeintervju med skoleeier for å sikre forståelse for deres synspunkter, tanker og ikke minst forventninger før en mulig implementering.


I fase 3 ble den stadig bearbeidede løsningen testet på to utvalgte ungdomsskoler. Etter en prøveperiode gjennomførte vi intervjuer med både elever og lærere. Funnene herfra har gjort at vi gjennomfører en ny testrunde, for å forbedre løsningen ytterligere.


Erlend Øverby i Hypatia Learning og Lene Thorsen i Innsikteriet diskuterer Fra A til Å løsningen


Nøytrale øyne gir troverdighet blant investorene

Øverby trekker frem nytteverdien av nøytrale øyne og skrevne rapporter. I dialogen med sine investorer og andre ser han verdien av at funnene kommer fra en tredje part, og ikke fra undersøkelser han selv har gjort.

At funnene er objektive og fra en anerkjent tredje part gjør at funnene fremstår mer troverdige overfor investorer. (Erlend Øverby i Hypatia Learning)

Comments


bottom of page