top of page
  • geirtommyhoset4

Bestemmer ungdommen i heimen?

Oppdatert: 25. mar.Dagens ungdom har et helt annet forhold til teknologi enn tidligere generasjoner. Teknologi er uten tvil en integrert del av ungdommens daglige liv – og ikke kun et instrument. Undersøkelser viser også en klar adferdsendring hos millenniumsgenerasjonen hvor det konfliktsøkende er erstattet av dialog og toleranse. Hvilke konsekvenser får det for samspillet og beslutningene som tas i en familie? Er det slik at de yngre nå har fått langt større innflytelse over beslutningene som tas i hjemmet, ikke minst i forhold til teknologi?

How Cool Brands Stay Hot

I boken How Cool Brands Stay Hot gir Joeri Van den Bergh og Mattias Behrer innsikt og forståelse i hva som motiverer og driver handlinger til Generasjon Y/Millenniumsgenerasjonen. Måten de kommuniserer, sosialiserer, bygger vennskap, handler og tar beslutninger er sterkt preget av tiden de har vokst opp i. De er på mange måter «stimuli junkies» med kort oppmerksomhets span. Behovet for øyeblikkelig tilfredsstillelse er stort. Millenniumsgenerasjonen er også en kritisk og kynisk gruppe som ikke like lett lar seg imponere. Forfatterne peker på at merkevarene ikke synes å diktere stil og image i lik stor grad som tidligere. Millenniumsgenerasjonen ønsker i større grad å delta, skape og forme identiteten til merkene de bruker. Ærlighet og åpenhet blir vurdert som sentrale elementer for merkevarer som lykkes overfor yngre målgrupper.


Teknologi mer enn en gadget

Bergh og Behrer slår fast at teknologi er mer enn en gadget for denne generasjonen. Det sosiale livet til Gen Y går ett-i-ett med teknologien. Laura Simpson i McCann Worldwide peker i rapporten The Truth About Youth at «teknologi er den store globale fellesnevneren. Gen Y lever i en ny sosial økonomi hvor deling og anbefaling av merker/produkter er sentralt i deres daglige liv». Det er en generasjon som i langt større grad ønsker å dele sine tanker og erfaringer med omverdenen. Generasjon Y bruker også sin stemme i det offentlige rom i langt større grad enn tidligere generasjoner. Teknologi blir av millenniumsgenerasjonen ikke sett eller vurdert som et instrument. For de er teknologi en integrert del av deres daglige liv.


Gen Y er mer ansvarlig, tolerant og inkluderende enn tidligere generasjoner

Undersøkelser gjennomført av CDC`s National Center for Health i USA viser at Gen Y er mer ansvarlig, tolerant og inkluderende enn tidligere generasjoner. 9 av 10 personer i alderen 13-18 år gir bl.a. uttrykk for at det er viktig å få gode karakter på skolen. Aktiviteter som drikking, røyking og sex har falt kraftig siden 1991.

Foreldrenes holdninger til egne barn synes også å være i endring. Man behandler barna mer som en venn enn som en underordnet. Dette kan delvis forklares med at antall barn per kvinne har sunket kombinert med at skilsmisseraten har økt (trekk vi også kan se i tallene fra SSB her i Norge). Millenniumsgenerasjonen får langt mer oppmerksomhet i hjemmet enn tidligere generasjoner. Foreldrene synes å styre langt mer etter åpen dialog og forhandlinger. Disiplin har blitt erstattet av toleranse. Det konfliktsøkende og opprørske elementet ved det å være ungdom synes ikke å være så fremtredende som tidligere. De klare skillelinjene mellom foreldre og barn er heller ikke like tydelig. Man liker bl.a. å handle sammen og det er ikke uvanlig at man også bytter klær man bruker. Bergh og Behrer peker på at åpenhet synes å være limet som bidrar til å holde familien som enhet samlet.


Påvirkningskraften til millenniumsgenerasjonen

Som en konsekvens av den nære kontakten og relasjonen mellom millenniumsgenerasjonen og foreldrene har de yngre fått stadig større innflytelse over familiens beslutninger. InSites Consulting studie (over 4.000 intervjuer gjennomført i 16 ulike land) viser påvirkningen som millenniumsgenerasjonen har på sine foreldre. Den største innflytelsen har de på teknologien som foreldrene adopterer. I studien sier 52% av millenniumsgenerasjonen at de påvirker teknologien som foreldrene adopterer. De påvirker også i stor grad hvilke produkter som blir kjøpt inn, TV programmer som blir sett og hvilke feriedestinasjoner som blir valgt.


Det er interessant å merke seg at foreldrene også er klar over denne situasjonen. I en trend rapport gjennomført av JWT i 2012 erkjenner 70% av foreldrene at deres tenåringsbarn påvirker deres valg av mobiltelefon.

2 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page