top of page
 • geirtommyhoset4

Flexit har forenklet valget for kundene

Oppdatert: 20. mar.Flexit er en stor og sentral nordisk aktør innen inneklima og ventilasjon. De markedsfører og selger sine produkter til både privatmarkedet, byggevaremarkedet og det profesjonelle ventilasjonsmarkedet. Innsikteriet fikk muligheten til å jobbe med Flexit da de utviklet sitt nye butikk-konsept.


Flexit har et mål og visjon om å være førstevalget for kundene, uavhengig av kanal og målgruppe. Det å nå ut til både privat- og bedriftsmarkedet er en krevende oppgave. Utvalget av produkter er stort, kunnskapene i beste fall varierende – ofte dårlig – hvilket gjør at forutsetningene for å forstå spriker. Spesielt blant privatkundene!


Butikk-konseptet

Som et ledd i kommunikasjonsarbeidet overfor nettopp privatmarkedet, utviklet Flexit et nytt butikk-konsept. Målet var klart: Å forenkle, tydeliggjøre og avdramatisere valget og beslutningen av løsning.

Inneklima og ventilasjon oppleves å komme i andre rekke når kundene gjennomfører en renovasjon av sin bolig. Og bevisstheten rundt dette ønsket Flexit å løfte med sitt nye butikk-konsept.

Vi ville forenkle, tydeliggjøre og avdramatisere kjøpsbeslutningen. (Per Ek, Flexit)

For å skape en bedre forståelse blant kundene, valgte Flexit å strukturere hyllen i forhold til hvordan ventilasjon fungerer: i) Frisk luft inn, ii) Overstrømming mellom rom og iii) Brukt luft ut. Navn, fargebruk, ikoner og symboler var viktige elementer for å kommunisere løsningen til Flexit.


Det nye hyllesystemet til Flexit.


Vi tydeliggjorde hyllen og koblet det til hvilken funksjon de ulike produktene har. (Per Ek, Flexit)

Testet konsept i butikk – med egen demoløsning

Innsikteriet gjennomførte gruppesamtaler i Coop Byggs lokaler på Slitu. Her hadde Flexit laget en demo-løsning med sitt nye butikk-konsept. Det gjorde det mulig å teste og evaluere hele konseptet i reelle omgivelser. Kundene fikk se løsningen slik den var tiltenkt i butikk. I undersøkelsen ble følgende elementer evaluert:

 1. Struktur/kategoriseringen

 2. Navn og terminologi

 3. Fargekoding, ikon og symbolbruk

 4. Informasjonstavle

 5. Krav, ønsker og forventninger til merking av produkter

 6. Tips og kjøpshjelp

 7. Brosjyremateriell

Gjennomføringen av gruppesamtalene var viktig for utviklingen av konseptet. Det gav oss god innsikt slik at vi kunne gjøre de siste finjusteringene. (Per Ek, Flexit)

Gjennomføringen av gruppesamtalene var viktig for utviklingen av konseptet. Det gav oss god innsikt slik at vi kunne gjøre de siste finjusteringene, sier Per Ek i Flexit.


Kundereisen

Det å forstå hele kundereisen var viktig for Flexit. En dypere forståelse for samtlige kontaktpunkter bidro til å identifisere og prioritere egne aktiviteter. Flexit fikk her en dypere forståelse for hvordan det er å stå i kundens sko.

 1. FØR: Her søkte vi mer forståelse for hvordan kundene går frem før et besøk i butikk besøk. Sentrale problemstillinger som ble avdekket for Flexit i denne fasen var: Hvordan velger kundene butikk og hvordan går de frem for å finne dem? Hva er viktige triggerpunkter og hvor ligger smertepunktene? Her etablerte vi en forståelse for hvordan kundene sonderer markedet og gjør sine valg. Forventningene ble avstemt og vurdert opp mot den faktiske opplevelsen.

 2. UNDER: Foregikk fysisk i butikk, i form av ledsaget handel. Her avdekket vi hva som var avgjørende for kundene i selve butikken. Hvordan navigerer de, hva leter de etter og hvordan er møte med betjeningen. For oss var det også viktig å grave rundt deres adferd. Vi avdekket hva som var mest utslagsgivende for kundens handling og valg.

 3. ETTER: Her så vi nærmere på det som skaper ”Go´ følelsen” etter et kjøp. Hva som gjør at de faktisk føler seg betydningsfull/sett og har butikken som et naturlig alternativ ved neste korsvei. Hva er det som gir kunden følelsen av et godt kjøp?


140 butikker i Sverige har fått nye Flexit hyller

Siden dette innsiktsarbeidet høsten 2018, har Flexit bygget om hele 140 butikker i Sverige. I Norge har de rullet ut sitt nye butikk-konsept for Megaflis og er i prosess med å gjøre om avdelingen for inneklima/ventilasjon for Coop Bygg. Erfaringene har vært positive.


Hyllene har blitt mer kundevennlige – mer oversiktlig og tydelige!

Det har blitt mye lettere for alle å forstå. Det er lettere for kundene å finne hva de trenger til sin løsning og det er lettere for oss å hjelpe kunden. Kundene handler mer i dag fordi de finner det de skal ha. (Johan Glans, Bolist / Hälle Byggvaror)

—————————

Ønsker du å høre mer om hvordan vi i Innsikteriet jobber med kunde- og forbrukerinnsikt, ta kontakt med Lene (905 83 456/lene.thorsen@innsikteriet.no) eller Geir Tommy (920 14 293 /geir.tommy.hoset@innsikteriet.no)

0 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page